Covid-19

Omgaan met Covid-19

Hoe gaan wij om met Covid-19?

Veel cliënten hebben de gevolgen ondervonden van de beperking van de face-to-face begeleiding tijdens de eerste lockdown. Daarom willen we zo veel als mogelijk is de begeleiding op een verantwoorde wijze als volgt continueren:
Bij cliënten waar het kan: contacten op afstand door middel van o.a. (beeld)bellen, appen, e-mailen.
Bij cliënten waar het moet: face-to-face contacten (buiten of in ieder geval op 1,5 meter).
In alle andere gevallen kan jouw begeleider er voor kiezen om een combinatie toe te passen van contactvormen.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

De dagbestedingslocaties zijn en blijven geopend, waarbij alle geldende maatregelen die het RIVM voorschrijft in acht worden genomen. Dit betekent dus: bij ziekte van medewerkers, cliënten of hun huisgenoten blijft men thuis. De gebruikelijke hygiënemaatregelen worden getroffen en de afstand van 1,5 meter wordt bewaakt. Op de dagbesteding verwachten we dat je een mondkapje draagt als je je verplaatst, dus als je bijvoorbeeld naar het toilet moet, iets te drinken haalt etc.. Op de werkplek zelf mag het mondkapje af.  

MDO’s en externe afspraken!

Multidisciplinaire overleggen en afspraken met derden vinden uitsluitend af met 1,5m afstand plaats, of telefonisch/via beeldbellen).

Afspraken op locatie of rondleidingen

Er vinden op de locatie alleen bij uitzondering afspraken met externen plaats.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00