Voor wie

Hoe krijg je de jongere weer in beweging? Weer naar school of in een veilige omgeving?

Verwijzer en Jeugdhulp professional

Kennis in Kracht is een gecontracteerde zorgaanbieder in de provincie Friesland, Groningen, en Noord– en Midden-Drenthe.  

Kennis in Kracht is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerd is in de (ambulante) begeleiding in trajecten waarbij er problemen zijn met betrekking tot de schoolgang van kinderen van 4 tot 18 jaar. Hiervoor hebben we verschillende trajecten ontwikkeld en kunnen we eventueel uitgebreidere trajecten coördineren.

Voor het inzetten van de begeleiding is er een verwijzing van de huisarts, kinderarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of gebiedsteam nodig. Deze ondersteuning wordt vergoed via Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast is eventuele ambulante ondersteuning ook mogelijk via PGB.

Wij werken binnen deze provincies zowel als hoofdaannemer als in onderaanneming van andere jeugdhulporganisaties.
Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden via ons telefoonnummer of aanmeldformulier. Wij zullen dan een afspraak inplannen voor een kennismakingsgesprek.

“Ieder kind verdient kansen en mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen. Het is nooit te laat om samen met het kind deze kansen en mogelijkheden te vinden.”

Wachtlijst

Kennis in Kracht streeft ernaar om geen wachttijd te hebben of deze zo kort mogelijk te houden. De ervaring leert dat er al een start gemaakt kan worden bij toezegging van een beschikking. In principe gaat de wachttijd in wanneer de beschikking is afgegeven.

Mocht er een voor ons onacceptabel lange wachttijd zijn dan zullen wij doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Op dit moment hebben wij geen wachttijd

Contact opnemen

Oplossingen hoeven niet altijd veel tijd te kosten. Soms kan een goed gesprek al voldoende hulp bieden om weer mogelijkheden te zien. Wij staan altijd open voor een geheel vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek om te beoordelen wat wij in uw specifieke situatie kunnen betekenen. 

Onderwijsprofessional

Ook voor het onderwijs hebben wij de mogelijkheid om passende begeleiding te bieden aan kinderen en jongeren die vastlopen binnen het schoolsysteem waarin zij functioneren.

Kennis in Kracht werkt met Jeugdhulp professionals die naast hun bevoegdheid om in de jeugdhulp te werken ook een onderwijsbevoegdheid hebben. Onze professionals kunnen vanuit hun ervaring in het onderwijs meedenken in oplossingen voor in de klas, en binnen het schoolsysteem. Er zit zal altijd een hulpverlener meedenken binnen de onderwijssetting die snapt wat de leerkracht of andere onderwijsprofessional nodig heeft om zijn/haar werk te doen zonder de zorgen dat er een leerling vastloopt.

Ouders en verzorgers

Soms lukt het een kind niet om naar school te gaan. Thuis ontstaat boosheid, frustratie, angst of nog andere problematiek. Wij gaan samen met u kijken naar wat er allemaal goed gaat. Dit is het startpunt om te gaan kijken hoe we de schoolgang weer op de rit kunnen krijgen.

Om dit voor elkaar te krijgen werken we samen met u als ouder, school, eventueel andere hulpverlening die al betrokken is, maar vooral met uw kind! Het traject wordt opgezet om uw kind weer met plezier naar school te laten gaan. Hier zetten wij op in, en betrekken we alle betrokkenen bij zodat iedereen op de zelfde manier hetzelfde doel nastreeft!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00