Missie & Visie

Deskundigheid en korte lijnen

Missie

Onze missie is primair om jongeren die om psychische redenen dreigen vast te lopen, of reeds vastgelopen zijn in hun schoolgang weer naar school te krijgen en/of op school te houden.

Secundair is onze missie om de achterstand die daardoor mogelijk ontstaan is zoveel mogelijk te beperken. Enerzijds door vooral de primaire missie uit te voeren en anderzijds door zelf onderwijs te bieden aan jongeren die dat nodig hebben.

Oplossingsgericht

Kortdurende, individuele
interventie

Evidence based

Lange adem

Duidelijke afspraken

Ook buiten de kaders

Ouders terug in regie

Kind(eren) terug in ontwikkeling

Veerkracht hele gezin herstellen

Contact opnemen

Oplossingen hoeven niet altijd veel tijd te kosten. Soms kan een goed gesprek al voldoende hulp bieden om weer mogelijkheden te zien. Wij staan altijd open voor een geheel vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek om te beoordelen wat wij in uw specifieke situatie kunnen betekenen. 

Visie

Jongeren die dreigen vast te lopen of die al vastgelopen zijn zitten niet (meer) optimaal in hun kracht en hebben daar een reden voor. Dit kan vanuit de jongere zelf ontstaan zijn, maar ook vanuit de omgeving en alles daar tussenin. Sociaal maatschappelijk kan de impact voor de jongere die door school heen komt uitermate groot zijn. Dit beïnvloed de mogelijkheden voor zijn/haar carrière.

Juist door op professionele wijze onderzoek te doen naar de reden van het vastlopen, en welke componenten daarbij betrokken zijn geeft dit het benodigde inzicht om adequaat beleid te maken. Dit doen wij door gebruik te maken van erkende en evidence based methodieken.

Het is daarbij belangrijk dat er zo goed mogelijk aangesloten wordt bij de jongere en zijn/haar omgeving, en vooral te doen wat werkt. Dit bevordert de motivatie en daarmee de kans op herstel. Hiervoor zijn korte lijnen nodig zodat er snel geschakeld kan worden.

Kennis in kracht staat voor:

Deskundigheid en ervaring

Verantwoordelijkheid en verbinding

Evidence based methodieken

Korte lijnen

De lijnen binnen Kennis in Kracht worden kort gehouden doordat we alle benodigde disciplines en kennis zelf in huis hebben. Juist door te werken met leerkrachten en docenten uit het onderwijs die bijgeschoold zijn in jeugdhulpverlening lukt het om goed aan te sluiten bij het onderwijs van de jongere, en waar nodig zelf onderwijs aan te bieden en dit met behandeling te combineren.

Door actief aan de knelpunten te werken kan de jongere weer in zijn/haar benodigde kracht komen en kan het herstel beginnen.

“Een persoonlijke, deskundige aanpak en het vermogen om aan te sluiten daar waar het kind op dit moment is, en van daar uit te kijken naar stapjes vooruit/mogelijkheden.”

– Ronald, Coordinator

“De collegaheeft een open uitnodigende houding , doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, en weet zo op een fijne manier vlot contact te krijgen met de jongere.”

– Joris, Jeugconsulent

“Prettige partij om mee samen te werken, daar waar we als school tegen grenzen van onze mogelijkheden aan lopen, rekening houdend met de kaders van onderwijs.”

– Jan-Willem, Teamleider onderwijs

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00