Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Kennis in Kracht biedt Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Wat is IAG?

IAG is een behandeling voor gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen op verschillende terreinen en die moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het doel van IAG is dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis.

Om deel te kunnen nemen aan IAG dient er binnen de gezinssituatie minimaal sprake te zijn van één kind tot 18 jaar. Bij kinderen met een verstandelijke beperking is de leeftijdsgrens 23 jaar.

Aanpak

Speerpunten van IAG zijn het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.

Tijdens de startfase wordt de tijd genomen voor het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten. Denk hierbij aan oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken.

Met een open, niet veroordelende en positieve houding wordt gekeken vanuit mogelijkheden. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen en belevingen van de gezinsleden. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk.

Werkwijze

Uitvoering

IAG wordt uitgevoerd door HBO plus geschoolde en SKJ geregistreerd hulpverleners. De behandeling duurt gemiddeld vijf tot zeven maanden, De hulp is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin, waarbij de hulpverlener het gezin twee keer per week thuis opzoekt.

IAG helpt

Aansluiten bij ervaringen en belevingen

Versterken van de krachten en mogelijkheden

Vasthouden van het geleerde

“Ieder kind kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de huidige maatschappij. Hoe deze bijdrage eruitziet is afhankelijk van de begeleiding die wij als volwassenen en zorg professionals de kinderen en jongeren geven wanneer zij het even moeilijk hebben”.

Ouders (terug) in regie

Kind(eren) terug in ontwikkeling

Balans en veerkracht binnen het hele gezin herstellen

Contact opnemen

Oplossingen hoeven niet altijd veel tijd te kosten. Soms kan een goed gesprek al voldoende hulp bieden om weer mogelijkheden te zien. Wij staan altijd open voor een geheel vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek om te beoordelen wat wij in uw specifieke situatie kunnen betekenen. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00