Handelingsgerichte diagnostiek

Zijn er diagnostische vragen?

Psychodiagnostiek in combinatie met een traject binnen Kennis in Kracht

Soms kan psychodiagnostiek een onderdeel vormen van het te volgen traject om bijkomende informatie te verzamelen over uw kind.

Intelligentie

Veel scholen, logopedisten, remedial teachers en andere instanties vragen om een IQ-bepaling. In onze visie is IQ meer dan een getal. Het intelligentieprofiel van uw kind kan ons namelijk meer informatie geven over hoe we het beste aan kunnen sluiten op zijn/haar onderwijsbehoeften. Sinds kort is een nieuwe intelligentietest op de markt, de vernieuwde WISC-V. Kennis in Kracht is in bezit van deze test. De WISC-V meet een breed scala aan Indexen. Met deze Indexen kan het intelligentieprofiel van uw kind in kaart worden gebracht, én kunnen handelingsgerichte adviezen worden gegeven.

Sociaal-emotioneel

Heb je twijfels over de sociaal-emotionele capaciteiten van jouw kind. Zijn er bepaalde vaardigheden die jouw zoon of dochter mist? Dan kan het aanbevolen zijn om een onderzoek uit te voeren naar het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. Kennis in Kracht beschikt over een SEO, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling.

Op 13 domeinen worden de capaciteiten van uw kind in kaart gebracht, en naar leeftijds-niveau ingeschaald. De SEO geeft een duidelijk inzicht in welke vaardigheden voldoende ontwikkeld zijn, en op welke vaardigheden nog extra ondersteuning nodig is.

Executief Functioneren

Is jouw kind vergeetachtig? Of weinig flexibel? Heeft jouw zoon of dochter moeite met het reguleren van emoties? Of vergeet het telkens een stapje van een bepaalde procedure? Dan kan het zijn dat er problemen zijn in het executief functioneren, oftewel de hogere ordefuncties van het brein. Kennis in Kracht beschikt over de BRIEF, een vragenlijst voor Executief Functioneren. Deze observatielijst geeft inzicht in de verschillende aspecten van het Executief Functioneren. Aansluitend kun je kiezen voor het Braingame Brian programma. In deze online omgeving worden in 6 weken de executieve functies van jouw kind getraind op speelse wijze.

“Ieder kind kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de huidige maatschappij. Hoe deze bijdrage eruitziet is afhankelijk van de begeleiding die wij als volwassenen en zorg-professionals de kinderen en jongeren geven wanneer zij het even moeilijk hebben”.

Passend bij het individu

Volledig op maat, geen enkel traject is hetzelfde

Kennis en ervaring met complexe problematiek

Contact opnemen

Oplossingen hoeven niet altijd veel tijd te kosten. Soms kan een goed gesprek al voldoende hulp bieden om weer mogelijkheden te zien. Wij staan altijd open voor een geheel vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek om te beoordelen wat wij in uw specifieke situatie kunnen betekenen. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00