Systeemtherapie

Hoe krijg je de jongere weer in beweging? Weer naar school of in een veilige omgeving?

Systeemtherapie

Kennis in Kracht biedt narratieve systeemtherapie. Een ander woord voor narratief is verhalend. Het vertellen van verhalen is mensen eigen. Wij mensen maken verhalen om een betekenis aan onze ervaringen te geven of om onze verhalen te verklaren. Mensen hebben verhalen over elkaar en over zichzelf. Dit wordt gevoed door hun geschiedenis, door omgang met elkaar en met anderen. Verhalen bieden samenhang en betekenis aan willekeurige gebeurtenissen en maken zo de invloed van de gebeurtenis sterker. In de relatie met anderen worden de verhalen steeds bijgesteld.

Sommige verhalen geven een probleem aan emotie, gedachten en aan het huidige leven. De narratieve therapeut zoekt naar aangrijpingspunten om de verhalen die weggedrukt worden door het probleemverhaal weer naar voren te halen. Een van de belangrijkste uitgangspunten in de narratieve benadering is, dat het probleem niet in de mens wordt gezocht, maar in de verhalen waarmee iemand haar of zijn werkelijkheid heeft gecreëerd. Narratieve therapie gaat ervan uit dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Door deze verhalen te analyseren en waar nodig bij te stellen, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten.

Samen wordt er op zoek gegaan naar aanknopingspunten om de verhalen die weggedrukt worden door het probleemverhaal, weer naar voren te halen. Zodat er ruimte ontstaat voor een verhaal die een betere toekomst mogelijk maakt.

Relatie en gezinstherapie

Systeemtherapie kan ingezet worden wanneer problemen binnen de relatie, individueel of in het gezin zijn. Families kunnen worden opgevat als sociale systemen. Familieleden kunnen door allerlei oorzaken in probleemverhalen terecht komen. Men maakt deze verhalen om hun ervaringen te verklaren. Het gaat niet om de waarheid maar de wijze waarop de werkelijkheid begrepen wordt. Deze beelden hebben invloed over hoe mensen in het leven staan en hoe anderen met hen omgaan. Verhalen geven identiteit aan mensen, gezinnen en of relaties.

Therapie helpt bij problemen zoals:

Verschillende opvoedingsstijlen van ouders

Relatieproblemen tussen ouder en kind

Relatieproblemen van ouders.

Problemen met communicatie.

Traumatische ervaringen

Opvoedingsvragen bij jongeren

“Ieder kind kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de huidige maatschappij. Hoe deze bijdrage eruitziet is afhankelijk van de begeleiding die wij als volwassenen en zorg professionals de kinderen en jongeren geven wanneer zij het even moeilijk hebben”.

Ouders (terug) in regie

Kind(eren) terug in ontwikkeling

Balans en veerkracht binnen het hele gezin herstellen

Contact opnemen

Oplossingen hoeven niet altijd veel tijd te kosten. Soms kan een goed gesprek al voldoende hulp bieden om weer mogelijkheden te zien. Wij staan altijd open voor een geheel vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek om te beoordelen wat wij in uw specifieke situatie kunnen betekenen. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00