Vertrouwenspersoon Kennis in Kracht

Als je een klacht hebt kun je die bespreken met je begeleider. Je kunt de klacht ook bespreken met de directeur. Als dat niet tot een oplossing leidt of als je het om welke reden dan ook niet met je docent of de directeur kunt bespreken is het mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.

Klachten kunnen gaan over gedrag, omgang en beslissingen van:

Een andere cliënt of ouder/verzorger

Een begeleider

De directeur

Iemand anders waarmee je te maken hebt tijdens het begeleidingstraject.

Een stagiair

Het is het beste als klachten intern worden opgelost. Als dat niet mogelijk is kan er een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon. Als situaties ook met behulp van de vertrouwenspersoon niet worden opgelost, kan er een formele klacht worden ingediend.

Klachten kunnen gaan over:

Begeleidingszaken

Communicatie

Schorsing en verwijdering

Pesten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Discriminatie

Agressie of geweld

Plaatsing

Integriteitsschendingen, zoals misbruik van positie, fraude, lekken of misbruik van informatie.

Wat doet de vertrouwenspersoon:

Opvang en begeleiding van cliënten en hun ouders/verzorgers.

Adviseren over oplossingen, als het kan langs informele weg.

Ondersteuning bij het komen tot oplossingen.

Ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Geeft voorlichting over haar taken en gewenst gedrag.

Signaleren en gevraagd en ongevraagd advies geven.

Contact met de vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk

Peta Twijnstra

Onze vertrouwenspersoon is te bereiken op 058-744 00 22 of info@burovertrouwenspersonen.nl

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00