Meldcode huiselijk geweld

Kennis in Kracht BV werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het ook verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode.

Het gebruik van de meldcode is bij wet geregeld.

Kennis in Kracht BV hanteert de meldcode, hierin staan in ieder geval de volgende vijf stappen:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).
  • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):
    • Is melden noodzakelijk? 
    • Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00