Het team

Wij werken met een vast gespecialiseerd team van professionals

Kennis in Kracht werkt met een vast gespecialiseerd team van professionals die allen minimaal HBO geschoold zijn. Iedere ambulant hulpverlener betrokken binnen een traject in combinatie met onderwijs heeft een onderwijsbevoegdheid, zodat wanneer er problematiek op school ontstaat er over en weer tussen school en de jeugdhulpverlening gedegen adviezen gegeven kunnen worden.

Foto Ivar de Vries

Ivar de Vries

Directeur, systeembegeleider, trajectcoördinator

Foto Izaac de Vries

Izaac de Vries

Directeur, trainer, trajectcoördinator

Foto Johanna Bos

Johanna Bos

Orthopedagoog

Aletta Menke

Gedragswetenschapper

Foto Jody van Tol

Jody van Tol

Schoolpsycholoog

Marlies Smit

Orthopedagoog

Foto Wessel Mulder

Wessel Mulder

Systeemtherapeut

Elisabeth Reitsma

Systeemtherapeut

Wim de Jong

Systeemtherapeut

Fransisca Smid

Gezinscoach, EMDR-therapeut

Foto Wietze Douwsma

Wietze Douwsma

Coach, Ambulant begeleider

Elsbeth Yedema

Ambulant begeleider, Specialist basisonderwijs

Alie Zuidersma

Ambulant begeleider, Gedragspecialist

William Meesters

Ambulant begeleider, specialist voortgezet onderwijs

Jelmer Haringsma

Ambulant gezinshulpverlener

Nico Teekens

Gezinsbehandelaar

Maria van Balen

Coördinator backoffice

Manon Viel

Gezinsbehandelaar

Anne Kuipers

Gezinsbehandelaar

Amanda de Vries

Coördinator kwaliteit en interne processen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00